RSS

Skolens planer

Skolens sosiale læreplan

Her finner du informasjon skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Her finner du også informasjon om hva du kan gjøre dersom elevene ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Trafikksikkerhet

Skolen og FAU jobber sammen for at det skal være trygt å ferdes rundt skolen. Arbeidet er beskrevet i skolens trafikksikkerhetsplan for Mathopen skole og skolens hjertesonebrosjyre.

Solidaritetsarbeid på Mathopen skole

Mathopen skole har i mange år vært med å støtte mødrehjemmet Rancho Do Senhor i Brasil. Mødrehjemmet er en del av Frelsesarmeen sitt arbeid i Sao Paulo i Brasil.