RSS

Råd og utvalg

Trafikksikkerhet

FAU jobber for at trafikkforholdene rundt skolen skal være trygge for alle som ferdes rundt skolen.

Hjertesone rundt Mathopen skole (KOPI)

Mathopen skole er blitt en Hjertesoneskole.