Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Skoleåret 2021-22

FAU har valgt ny leder og kasserer

Informasjon fra FAU

FAU jobber for våre barns læringsmiljø. Ingen sak er for liten eller stor.

Natteravn i Bergen Vest

Mathopen skole er med å støtter Natteravnene i Bergen Vest. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta minst en gang pr. år.

Trafikksikkerhet

FAU jobber for at trafikkforholdene rundt skolen skal være trygge for alle som ferdes rundt skolen.

Hjertesone rundt Mathopen skole (KOPI)

Mathopen skole er blitt en Hjertesoneskole.