Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Årsplan Mathopen SFO 2022-2023

Årsplan for SFO - Mathopen

Årshjul SFO 2022-2023

Plan for SFO 2022-2023

Vedtekter Mathopen SFO

Lokale vedtekter for Mathopen SFO

Aktivitetsplan, Mathopen skole, SFO

Her kan du se hvilke aktiviteter vi tilbyr på SFO. Du kan også se når de ulike trinnene har de ulike aktivitetene.

Skolestartere høsten 2022 - søknader til SFO

Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinnselever høsten 2022 er ennå ikke åpnet. En ny ordning med reduserte priser for 1. trinnselever trer i kraft skoleåret 2022/2023.