Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

God høstferie

Skoleåret er godt i gang, og vi er veldig glade for å være på normal drift igjen. Dette innebærer bl.a. at vi kan være sammen på tvers av trinn, og arrangere felles aktiviteter.

Denne uken er 7. trinn på leirskole i Hålandsdalen

Leirskoleuken skal gi kunnskap som er viktig i dag og varer livet ut!

Mobbeombodet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Hjertesone rundt Mathopen skole

Mathopen skole er blitt en Hjertesoneskole.

Velkommen til nytt skoleår på Mathopen skole (revidert)

Vi håper alle har hatt en fin sommerferie. Skolen starter mandag 16.august.

Tilbud om GRATIS sommerskoleaktiviteter for våre elever

Tilbudene favner alt fra lek, bevegelse, mat, kunst og kultur, vann og sjø, sykling, fiske, dans og i det uendelige.

Strike in the Municipality of Bergen – consequences for our school

Information in English, Tigrinya, Polish, Somali, Arabic

Streik fra 2.juni

31 ansatte på Mathopen skole er tatt ut i streik fra onsdag 2.6. Om konflikten fortsetter blir skolen stengt for alle elever på 3.-7.trinn fra onsdag 2.juni og til konflikten er løst.

Viktig informasjon om skoleskyss

Nye rutiner for å søke om skoleskyss på bakgrunn av trafikkfarlig vei.

Nytt bordtennisbord

Elevrådet søkte FAU om penger til bordtennisbord, og de fikk JA! Her viser de sin hoppende glede for å kunne spille bordtennis i friminuttene.