Gå tilbake til:
Du er her:

Trafikksikkerhet

Skolen og FAU jobber sammen for at det skal være trygt å ferdes rundt skolen. Arbeidet er beskrevet i skolens trafikksikkerhetsplan for Mathopen skole og skolens hjertesonebrosjyre.

  • Det er opprettet hjertesone rundt skolen 
  • Skolen ønsker at flest mulig elever går eller sykler.
  • Dersom eleven må kjøres: Sett elevene av et stykke fra skolen, så kan de gå det siste stykket.
    Mulige avstigningssteder er ved Coop Xtra, busslommene ved skolen. Det er fire p-plasser ved MIL-hallen som er til foresatte som må følge/ hente barna inn på SFO. Disse er kun til korte stopp.
  • Alle må forholde seg til skiltingen utenfor skolen. Vi har ingen barn og miste.  Det er ikke lov å stoppe/ parkere ved fotgjengerovergangen