PMTO veileding for foreldre til barn i alderen 3 - 12 år

Blir det mye kjefting og masing før barnet ditt gjør som det får beskjed om? Da er kanskje dette et tilbud som kan passe for deg.

Barne- og familiehjelpen i Fyllingsdalen/Laksevåg planlegger å starte opp PMTO-gruppe for foreldre som har barn i alderen 3-12 år. Kurset er praktisk rettet og vil ta utgangspunkt i dagligdagse situasjoner i familien. Dette kan f.eks. være morgenrutiner, leggerutiner, lekser, måltider og søskenkrangel. Målet med kurset er å styrke tilknytningen mellom barn og foreldre, samt hjelpe foreldrene til å forstå hva barnet trenger av dem. Ved å prøve ut og øve på konkrete måter å opptre på i hverdagen, endres de voksnes forståelse, væremåte og holdninger. Dette er med på å styrke relasjonen mellom foreldre og barn og bedre samarbeidet.