Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Senteret betjener bydelene Bergenhus og Årstad. Bergen kommune har organisert tjenesten spesialtiltak for førskolebarn og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), i fire pedagogisk psykologiske sentre: PPS Nord, PPS Sentrum, PPS Vest og PPS Sør. Alle sentrene har underavdelinger for pedagogisk fagsenter og avdeling PPT. Lavterskeltilbud – barnehager innebærer at barnehager får rask og relevant hjelp i spesialpedagogiske problemstillinger. Tilbudet skal være lett tilgjengelig ved at en kan henvende seg uten henvisning og lang saksbehandling. Denne form for hjelp og veiledning har som mål å utvikle barnehagene og øke kompetansen til de ansatte.