Gå tilbake til:
Du er her:

Planer under arbeid

Nedre Nygård - Forprosjekt for gateopprustning

I forbindelse med planlagt oppgradering av infrastruktur under bakken og etablering av bossnett på Nedre Nygård, er det utarbeidet et forprosjekt for opparbeiding av gater og fortau i området.

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane

13. februar 2020 vedtok byrådet å lage en samlet plan for det sentrale Åsane, et strategisk planprogram. Planen skal danne grunnlaget for videre utvikling av Åsane de neste tiårene.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

Områderegulering på Slettebakken

Byrådet har vedtatt oppstart av områderegulering for Slettebakken. Planarbeidet er på høring med frist for innspill 24. mars.

Grønneviken

Møllendal er under utvikling med boliger, byrom og kunsthøgskole. Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med vektlegging av barnefamilier og delekultur.

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Byrådet har vedtatt oppstartsak for områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet. Saken er på høring, med frist for innspill 8. mars.

Olav Kyrres gate, opprusting

Formålet er å oppgradere Olav Kyrres gate til å møte dagens krav om universell utforming. Gaten skal bli mer attraktiv, trafikksikker og funksjonell for kollektivtrafikken.

Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde

Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Planarbeidet omhandler Kristiansholm, Sandvikstorget, Kystkultursenteret, Rosegrenden og sjøareal utenfor disse.