Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Planer under arbeid

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

Olav Kyrres gate, opprusting

Formålet er å oppgradere Olav Kyrres gate til å møte dagens krav om universell utforming. Gaten skal bli mer attraktiv, trafikksikker og funksjonell for kollektivtrafikken.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Strategisk planprogram for Loddefjord

Det skal utarbeides et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig, samordnet og planmessig utvikling som er fremtidsrettet og bærekraftig.

Offentlig områdereguleringsplan for Loddefjordåsen

Forslag til planprogram til områdereguleringsplan for Loddefjordåsen er sendt til politisk behandling. Gåbyen Bergen og gode sosiale møteplasser er viktige stikkord i det videre arbeidet.

Områdeplan for Laksevågneset

Planen skal sikre viktig infrastruktur og tilstrekkelig skolekapasitet, slik at det blir mulig å utvikle nye boligområder og sentrumsfunksjoner på de gamle industriområdene ved sjøen.

Områdereguleringsplan for indre Laksevåg

Kommunen har startet planarbeid for et område på indre Laksevåg. Utvikling med boliger, næring og attraktive byrom ved vannet står sentralt.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Planprogrammet ble vedtatt i bystyret oktober 2019.

Områdereguleringsplaner i Fyllingsdalen sentrale deler

Kommunen har delt opp områdereguleringsplanen for sentrale deler av Fyllingsdalen i to. Dette er gjort fordi ulike deler av planområdet har ulik framdrift.

Grønneviken

Møllendal er under utvikling med boliger, byrom og kunsthøgskole. Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med vektlegging av barnefamilier og delekultur.