Gå tilbake til:
Du er her:

Planer under arbeid

Områdereguleringsplan for indre Laksevåg

Kommunen har startet planarbeid for et område på indre Laksevåg. Utvikling med boliger, næring og attraktive byrom ved vannet står sentralt. Planprogrammet er på høring med frist 2. februar 2021.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Saken var oppe i bystyret 23. oktober 2019.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

Strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag til strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel. Forslaget er sendt til byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling.

Nedre Nygård - Forprosjekt for gateopprustning

I forbindelse med planlagt oppgradering av infrastruktur under bakken og etablering av bossnett på Nedre Nygård, er det utarbeidet et forprosjekt for opparbeiding av gater og fortau i området.

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Byrådet har vedtatt oppstartsak for områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet. Saken er på høring, med frist for innspill 8. mars.

Olav Kyrres gate, opprusting

Formålet er å oppgradere Olav Kyrres gate til å møte dagens krav om universell utforming. Gaten skal bli mer attraktiv, trafikksikker og funksjonell for kollektivtrafikken.

Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane

13. februar 2020 vedtok byrådet å lage en samlet plan for det sentrale Åsane, et strategisk planprogram. Planen skal danne grunnlaget for videre utvikling av Åsane de neste tiårene.

Områderegulering på Slettebakken

Byrådet har vedtatt oppstart av områderegulering for Slettebakken. Planarbeidet er på høring med frist for innspill 24. mars.