Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Puddefjorden – Damsgårdsundet

Kommunedelplan for Puddefjorden – Damsgårdsundet ble vedtatt i bystyret den 31.5.2010. PlanID 17330000.

Kommunedelplan Store Lungegårdsvann, søndre del

Planen ble vedtatt i bystyret 22.01.2007. Planområdet dekker søndre del av Store Lungegårdsvann og strekker seg i sør til Haukeland universitetssjukehus, i vest til Nygårdsbroen og i øst til Fløyen.

Kommunedelplan Åsane sentrale deler

Kommunedelplan for Åsane sentrale deler ble vedtatt i Bergen bystyre den 18.09.06. Planområdet er på ca. 6500 daa og dekker de sentrale delene av Åsane bydel. PlanID 9930000.

Kommunedelplan Mildehalvøya

Miljøverndepartementet stadfestet 02.03.2006 kommunedelplanen for Mildehalvøya. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. PlanID 15740000.

Kommunedelplan Indre Arna

Kommunedelplanen for Indre Arna ble sluttbehandlet av bystyret 13.09.2004. PlanID 9940000.

Kommunedelplan Ytre Arna

Kommunedelplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for vegnettet, offentlige grøntområde, kulturminnevern og boligbygging.

Kommunedelplan Sentrum

Bergen bystyre vedtok kommunedelplan for sentrum 10.12.2001, i medhold av Plan- og bygningslovens § 20-5. PlanID 15780000.

Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest

Bergen bystyre vedtok 15.01.2001 kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest. PlanID 15700000.

Kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord

Bergen bystyre vedtok 19. februar 2001 kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord i medhold av Plan og bygningslovens §20-5. PlanID 15750000.

E 39 Os-Bergen: Kommunedelplan og reguleringsplan

15. august 2001 stadfestet Miljøverndepartementet kommunedelplanen for ny veg mellom Os og Bergen, og vedtok at alternativ E variant 4 skulle legges til grunn for videre detaljplanlegging.