RSS

Kommunedelplaner

Endring av kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland settes på pause

Byrådsavdeling for byutvikling har konkludert med at vi skal avvente arbeidet med endring av kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (KDP BLÅE).

Kommunedelplan Åsane sentrale deler

Kommunedelplan for Åsane sentrale deler ble vedtatt i Bergen bystyre den 18.09.06. Planområdet er på ca. 6500 daa og dekker de sentrale delene av Åsane bydel. PlanID 9930000.

Kommunedelplan Indre Arna

Kommunedelplanen for Indre Arna ble sluttbehandlet av bystyret 13.09.2004. PlanID 9940000.

Kommunedelplan Ytre Arna

Kommunedelplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for vegnettet, offentlige grøntområde, kulturminnevern og boligbygging.

Kommunedelplan Sentrum

Bergen bystyre vedtok kommunedelplan for sentrum 10.12.2001, i medhold av Plan- og bygningslovens § 20-5. PlanID 15780000.

Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest

Bergen bystyre vedtok 15.01.2001 kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest. PlanID 15700000.

Kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord

Bergen bystyre vedtok 19. februar 2001 kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord i medhold av Plan og bygningslovens §20-5. PlanID 15750000.