Skuleplassen
Skuleplassen
Bilde: Fotograf: Ragnhild Øverland Arnesen. Seksjon informasjon, Bergen kommune.

Salhus skule

Salhus skule er en kommunal barneskole fra 1916 i Salhus i Åsane bydel i Bergen kommune.

Salhus skule er en kommunal barneskole fra 1916 i Salhus i Åsane bydel i Bergen kommune. Skolen har plass til 130 elever fra 1. til 7. klassetrinn. Dagens skolebygning ble oppført i 1956 med Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal-Lunde som arkitekter.

Det har vært skolegang i lang tid i Salhus. Før 1878 var elevene i Salhus en del av omgangsskolen i Åsane (Hamre prestegjeld). Læreren vandret mellom bygdene og underviste. I 1852 var det seks barn fra Salhus som var med i omgangsskolen. I 1859 ble trikotasjefabrikken startet opp i Salhus. Dette skulle få ringvirkninger også for skolen. Fabrikker med mer enn 30 ansatte var pliktig å holde skole for arbeidernes barn. I 1878 får elevene et fast tilholdssted da bruksskolen (fabrikkskolen) stod ferdig.

Elevtallet økte til 74 i 1914, og skolehuset ble for lite. To år senere stod et nytt skolebygg ferdig. Kommunen var nå med og bidro med penger til bygget, som var det første i Åsane med spesialrom som sløydsal, kjøkken og gymnastikksal.

Skoleloven av 1936 førte til slutten for bruksskolene, og Åsane kommune tok over skolen fra trikotasjefabrikken. Salhus fikk nytt skolebygg i 1956, da første byggetrinn stod ferdig. Tre år senere var neste byggetrinn på plass.

I skolegården står fremdeles den gamle rektorboligen. Kommunen har søkt om å få rive bygningen fordi skolen har for lite uteareal, men har hittil fått avslag fordi rektorboligen er tegnet av Ole Landmark.

Kjelde: Wikipedia