Skolebiblioteket på Salhus skule

Skulebiblioteket ligg i 1. etasje på nye-skulen. Vi har eit romsleg og lyst lokale med plass til bokreolar, ei hyggeleg lesekrok med sofa og arbeidsbord.

 

 

På skulebiblioteket har vi mange ulike typar bøker, som biletbøker, fagbøker og skjønnlitterære bøker. Vi har ei hylle med lettlesne bøker i ulike sjangrar også.

Elevane kan låne bøker i skuletida i fylgje med ein lærar eller assistent. Alle trinna har moglegheit til å få ei fast tid på biblioteket i løpet av veka.

Du kan sjølv søke etter bøker i skulebiblioteket ved å fylgje lenka under:

https://salhus.bib.no/cgi-bin/m2