Statistikk for grunnskole

Utdanningsdirektoratet samler en rekke statistikker for å gjøre det enklere å vurdere den samlede kvaliteten på skolene i Bergen. Du kan også velge å se resultater kun for den enkelte skole.

Se Statistikk for grunnskole (Utdanningsdirektoratet)