Gå tilbake til:
Du er her:
Salhus skule
Salhus skule

Helsesjukepleiar ved Salhus skule er Jannicke Erichsen.

Helsesjukepleiar på skulen er : Jannicke Erichsen

Skulehelsetenesta er en del av Barne- og familietenesta i Bergen Kommune. Tenesta er et lågterskeltilbod og vi oppfordrar barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Vedlagt følger informasjon om skolehelsetenesta:
Bergen kommune - Skolehelsetenesta

 

For Salhus Skule:

Helsesjukepleiar på skulen er : Jannicke Erichsen


Hun er tilstande på skulen ONSDAGAR frå ca. kl. 08.00 – 15.00


Hun kan kontaktast på telefon: 40813611 eller via melding på Helse Norge.