Informasjon til foreldre om skoleskyss for skoleåret 2023/2024

Her finner dere informasjon om skoleskyss for skoleåret 2023/2024

Regelverk Retten til skoleskyss etter opplæringsloven kapittel 7 gir elever rett på skoleskyss på fire grunnlag:                                                                                     1. Avstand.                                                                                                                                   2. Særlig farlig eller vanskelig skolevei.                                                                             3. Midlertidig eller varig medisinsk grunn.                                                                     4. Båttransport

Søker dere om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig vei, skal dere bruke Bergen kommunes digitale søknadskjema.                                     Lenke til søknadskjema og annen informasjon finner dere på Bergen kommunes hjemmeside ved å søke på «skoleskyss»  .

Utdanningsdirektoratets rundskriv "Retten til skyss".