Mangler helsesykepleier

Vi er for øyeblikket uten helsesykepleier. Elever og foresatte har anledning til å kontakte UngArena eller Barne og familiehjelpen, dere finner telefonnummeret under.

Elever og foresatte kan ellers ta kontakt med;

Barne- og familiehjelpen 

55 56 13 48 , 

Henvendelser lavterskel : telefon tid: 40808939 Kl. 11.30-12.30

Ung Arena; 408 13 435

Her vil dere finne mer informasjon om skolehelsetjenesten: Bergen kommune - Skolehelsetjeneste