RSS

Forvaltningsrevisjon av klima- og miljøtiltak

Deloitte har foretatt revisjon av Bergen kommunes klima- og miljøtiltak.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Forvaltningsrevisjon av brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Utfordringene med BPA-ordningen er bekreftet gjennom kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon om sosiale tjenesters håndtering av pandemien

Den første delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan sosiale tjenester har fungert for sårbare grupper.