Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Forvaltningsrevisjon av klima- og miljøtiltak

Deloitte har foretatt revisjon av Bergen kommunes klima- og miljøtiltak.

Erfaringskonferanse om covid-19-pandemien i Bergen

9. september arrangerer kontrollutvalget erfaringskonferanse om Bergen kommunes håndtering av covid-19-pandemien.

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Det er flere utfordringer i barneverntjenesten som må følges opp for å sikre samsvar med lovkrav og krav til forsvarlige tjenester. Rapporten blir behandlet i kontrollutvalget 20. april.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Forvaltningsrevisjon av brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Utfordringene med BPA-ordningen er bekreftet gjennom kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon om sosiale tjenesters håndtering av pandemien

Den første delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan sosiale tjenester har fungert for sårbare grupper.