Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Erfaringskonferanse om covid-19-pandemien i Bergen

9. september arrangerer kontrollutvalget erfaringskonferanse om Bergen kommunes håndtering av covid-19-pandemien.

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Det er flere utfordringer i barneverntjenesten som må følges opp for å sikre samsvar med lovkrav og krav til forsvarlige tjenester. Rapporten blir behandlet i kontrollutvalget 20. april.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Forvaltningsrevisjon av brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Utfordringene med BPA-ordningen er bekreftet gjennom kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon – Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjenester under pandemien

Den siste delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19 viser at også helsestasjonene, skolehelsetjenesten og jordmortjenestene ble påvirket av pandemien, med følger for brukerne.

Sårbare barn og eldre under pandemien – tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter

De tre nye rapportene omhandler hjemmebaserte tjenester og aktivitetstilbud til eldre, spesialpedagogiske tjenester og barnehager.

Forvaltningsrevisjon om elevenes læringsutbytte og læringsmiljø under covid-19-pandemien

Hvordan har covid-19-tiltakene påvirket læringsutbyttet og læringsmiljøet til grunnskoleelevene i Bergen? Undersøkelsen som Deloitte har utført for kontrollutvalget har noen av svarene.

Forvaltningsrevisjon om sosiale tjenesters håndtering av pandemien

Den første delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan sosiale tjenester har fungert for sårbare grupper.