Gå tilbake til:
Du er her:

Revisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjon om psykisk helse- og rustjenesters håndtering av pandemien

Den andre delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan tjenestetilbudet innen psykisk helse- og rustjenester har fungert under pandemien.

Forvaltningsrevisjon om sosiale tjenesters håndtering av pandemien

Den første delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan sosiale tjenester har fungert for sårbare grupper.