Gå tilbake til:
Du er her:

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) var ordfører i perioden 1999-2000 (25.10.99 - 26.06.00). Ingmar Ljones (KrF) var varaordfører i perioden.

Anne-Grete Strøm-Erichsen har en helt spesiell posisjon i bergenspolitikken. Etter at Arbeiderpartiet fikk 27,8 % av stemmene ved kommunestyrevalget i 1999 ble hun Bergens første kvinnelige ordfører og samtidig den siste bergensordføreren til å styre byen etter formannskapsmodellen. I juni år 2000 ble hun Bergens første byrådsleder.

Kommunalpolitisk erfaring før hun ble ordfører
Strøm-Erichsen meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1977 med ønske om en gangsti rundt Ortuvannet i Fyllingsdalen som den utløsende årsak. Dette engasjementet førte til en omfattende kommunal politisk karriere. Hun ble valgt som varamedlem til Bergen bystyre i årene 1987-1991, fra 1991 fast medlem samme sted. I årene 1991–1998 var hun medlem av Bergen formannskap, først som Arbeiderpartiets fraksjonsleder for skolesaker 1991–1995, og deretter som kommunalråd for skole 1995–1998. 1995 var også året da livet hennes som heltidspolitiker startet. Da varaordfører Ole-Jørgen Johannessen gikk av fra 1. september 1998 ble Strøm-Erichsen varaordfører frem til kommunevalget i 1999 – et valg som endte i ordførerstolen.

Historiske vedtak i Bergen bystyre under Anne-Grete Strøm-Erichsen som ordfører
I sine kun 8 måneder som ordfører var Strøm-Erichsen med på å fatte flere historiske vedtak i Bergen bystyre.

  • Å innføre byparlamentarisme 26. juni 2000.
  • Å innføre ny bydelsreform. Bydelene fikk egne bydelsstyrer med ansvar for ca. 80–85 % av kommunens driftsbudsjett samtidig som det ble etablert egne bydelsadministrasjoner.
  • Bygging av bybanen 13. mars 2000.

Bergen kommunes første byrådsleder
Da Bergen kommune innførte parlamentarisme 26. juni 2000, ble Anne-Grete Strøm-Erichsen byens første byrådsleder. Ingmar Ljones som begynte kommunestyreperioden 1999-2003 som varaordfører, «rykket opp» til å bli byens nye ordfører.

 

Tekst: Tonje Geithus

 

Flere artikler