Varaordfører Thomas Flesland

Thomas Flesland (SP) er varaordfører i Bergen. Han ble valgt som varaordfører av bystyret 25.oktober 2023 for valgperioden 2023-2027.

mann
Varaordfører Thomas Flesland
Bilde: Hans Jørgen Brun

Thomas Flesland er født og oppvokst i Bergen. I dag bor han i Drotningsvik med sin kone Linda, deres to barn og to katter. 

Flesland har studert overvann- og ledningsteknologi ved NTNU i Trondheim, samt petroleum- og prosessteknologi ved Universitet i Bergen. Han har også svennebrev som rørlegger. 

Han har vært folkevalgt som representant i Bergen Bystyre siden 2019. Da var han en del av bystyrets utvalg for finans, kultur og næring. 

Mot slutten av forrige periode gikk han inn som gruppeleder for Senterpartiets bystyregruppe. Fram til han ble varaordfører jobbet han som ingeniør i Bergen kommune hos Bergen Vann. Før dette jobbet han i Aker Solution Subsea. I dag er han varaordfører, gruppeleder og utvalgsmedlem i utvalg for miljø og byutvikling. 

Ved siden av arbeidslivet og politikken er Flesland glad i fiske og friluftsliv, samt interessert i hus og oppussing. 

Flesland har et stort engasjement for barn og unge i Bergen, og særlig breddeidretten og breddekulturen. Han har selv vært aktiv med fotball og håndball gjennom hele livet, og mener at organisert aktivitet gir unge uvurderlige verdier, skaper samhold og gir vennskap for livet.

Varaordførerens oppgaver

Varaordføreren er ordførerens stedfortreder i kommunen. Dette innebærer å lede bystyrets og forretningsutvalgets møter når ordfører er fraværende. Han er også en av byens fremste folkevalgte og er med å representere kommunen for innbyggerne. Ordføreren og varaordføreren deler på representasjonsoppdrag. 

- Jeg har bakgrunn fra idrett og kultur, og er spesielt opptatt av de unge i byen vår. Det er de som er fremtiden. Jeg tar fatt på rollen som varaordfører med ærefrykt og takknemlighet.