Gå tilbake til:
Du er her:

Arne Næss

Arne Næss (KrF) var ordfører i Bergen i to perioder, fra 1984-1985 og fra 1988-1989. Varaordfører i første periode var Henrik J. Lisæth (H) og i andre periode var Bengt Martin Olsen varaordfører (A).

Siste halvdel av 80-tallet var tiden for skiftende koalisjoner i bergenspolitikken. I valgperioden 1983-1987 deltok Kristelig Folkeparti i en flertallskoalisjon sammen med Høyre. I valgperioden 1987-1991 byttet Kristelig Folkeparti side i politikken og inngikk i en flertallskoalisjon sammen med Arbeiderpartiet. I begge valgperiodene ble ordførervervet delt i to – to år til hver av de største partiene i flertallskoalisjonen. Arne Næss ble Kristelig Folkepartis første ordfører i Bergen og bekledde vervet begge gangene KrF inntok ordførerkontoret i årene 1984-1991.

Lang kommunalpolitisk karriere
Arne Næss var en av KrFs store politikere i Bergen. Han ble valgt inn i bystyret i 1964. Tolv år senere, i 1976, ble han varaordfører – et verv han hadde helt frem til 1983. Etter to år som ordfører i 1984-1985, var han igjen varaordfører i årene 1986-1987. Han avsluttet så sin karriere i Bergen bystyre som ordfører i årene 1988-1989.

I tillegg har Næss sittet i et stort antall styrer og råd i Bergen kommune, blant annet formannskap, finansutvalg og kommunalutvalg.

Saker han jobbet for
I sitt politiske arbeid var Næss sterkt opptatt av næringslivets situasjon og arbeidet mye for å tilrettelegge næringsareal i byen og for å legge til rette for nye arbeidsplasser.

Næss var sterkt delaktig i arbeidet for å få bygget nordre innfartsåre, og dermed også innføringen av bompengeringen i Bergen. Han var også svært opptatt av at Bergen og omlandet måtte knyttes tettere sammen.

Større saker i Bergen i Arne Næss ordførerperioder

Første periode 1984-1985

  • 1984 - Bergens Arbeiderblad (BA) bryter med partijournalistikken og endrer linje til å drive fri og uavhengig journalistikk, forankret i et sosialdemokratisk grunnsyn.
  • 1984 - Bygarasjen tas i bruk og Nygårdshøydetunnelen fullføres.
  • Mars 1984 – IKEA åpner i Åsane.
  • 1985 - Nygård skole blir byens mottaksskole for alle nyankomne fremmedspråklige elever (innvandrere) som skal ha sin første norskopplæring.
  • 1985 - Bergen Travpark i Åsane åpnet og avløste Nesttun Travbane.

Andre periode 1988-1989

  • 6. september 1988 - Bergen Næringsråd ble formelt etablert.
  • 1989 Høyteknologisenteret åpnes.

 

Tekst: Tonje Geithus

 

Flere artikler