Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller annet ikke kan komme deg til stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å forhåndsstemme hjemme. Du kan også stemme hjemme dersom du er i karantene eller isolasjon.

To valgmedarbeidere på hjemmebesøk
To valgmedarbeidere på hjemmebesøk
 

Ordinær hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Hjemmestemmingen starter mandag 30. august og avsluttes fredag 10. september.

Hjemmestemming ved karantene eller isolasjon

Dersom du er satt i karantene eller isolasjon, kan du søke om å stemme hjemme frem til valgdagen klokken 10. Da vil du kunne stemme på valgdagen. 

Slik søker du om hjemmestemming

Du kan søke på følgende måter:

  • På telefon til Bergen kommune,
    55 56 64 04 eller 55 56 55 56
  • Epost: valg@bergen.kommune.no
  • Send skriftlig søknad til: Valget, Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer

Slik foregår hjemmestemming

Hvis du får innvilget hjemmestemming, kommer to valgmedarbeidere hjem til deg. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

Vedlegg