Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget Valgstyret oppnevner nye varamedlemmer til bystyret i forbindelse med uttreden.

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret/bystyret. I Bergen har valgstyret 13 medlemmer som velges av bystyret. Valgstyrets leder er ordfører.

Valgstyret er opprette med hjemmel i valgloven § 4.1 jf kommunelovens §5.1. De vanlige saksbehandlingsreglene i kommuneloven om åpne møter, annonsering av møter osv. gjelder for valgstyrets møter. Valgstyret har som oftest møtene sine på samme dag som bystyremøtene. Møtene blir annonsert i pressen.

Bystyredirektøren er sekretær for valgstyret. 

Møteplan for valgstyret

Valgstyrets medlemmer