Tidligstemming fra 3. juli

Reiser du fra landet før ordinær forhåndsstemming åpner? Eller ønsker du å stemme tidlig? Du kan stemme allerede nå.

Tidligstemming på Innbyggerservice

Fra 3. juli kan du tidligstemme på kommunens kundesenter Innbyggerservice i Kaigaten 4.  Åpningstider er mandag til fredag klokken 09.00 til 15.00. 

Ta med legitimasjon med bilde: førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende.

Ordinære stemmesedler ikke klare

Under tidligstemmingen er ikke de ordinære stemmesedlene ferdig trykket. Du må derfor bruke det som kalles en “generell stemmeseddel”. På disse vil det kun stå navn på partier som er sentralt registrerte, men det er tomme felt på seddelen hvor du kan skrive navnet på det partiet du ønsker å stemme på. 

Forhåndsstemming starter 10. august

Fra 10. august kan du forhåndsstemme en rekke steder i Bergen, sjekk her hvor det passer best for deg: Forhåndsstemmesteder i Bergen

Stemme på valgdagen 11. september

På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført. Er du manntallsført i Bergen, kan du stemme her: Valgtingslokaler i Bergen.

Slik sjekker du om du står i manntallet.

Abonner på nyhetsbrev fra oss