Gå tilbake til:
Du er her:

Forhåndsstemming

Hos innbyggerservice kan du stemme fra 1. juli!

Ordinær forhåndsstemming starter 12. august, men allerede fra 1. juli kan du forhåndsstemme hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Her kan du forhåndsstemme ved valget 2019 i Bergen

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å stemme til forhåndsvalget. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din!

Forhåndsstemming på institusjoner

I forkant av valgdagen arrangerer Bergen kommune forhåndsstemming på alle sykehjem og på en rekke andre institusjoner.

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Forhåndsstemme fra utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen , kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Forhåndsstemme i en annen kommune eller i et annet fylke

Hvis du ved stortingsvalget forhåndsstemmer i et annet fylke enn hjemfylket ditt, kan du bruke en generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn.