Gå tilbake til:
Du er her:
Valgurne
Valgurne

Ofte stilte spørsmål - kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du kan velge å stemme ved begge valgene eller bare et av dem. Kommunestyrevalget har rosa stemmesedler og fylkestingsvalget har lyseblå stemmesedler.

Stemmerett

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalgvalg?
Alle som skal stemme, må ha stemmerett og være manntallsført i en kommune.

Stemmerett

 • Norske statsborgere har stemmerett når de
  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er - eller noen gang har vært - innført i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ikke norske statsborgere fyller stemmerettskravene dersom de
  • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • er statsborgere i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Manntall

Hvordan kan jeg undersøke om jeg står oppført i manntallet?
Manntallet for Bergen kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn hos Innbyggerservice i Kaigaten 4 fra månedsskiftet juli-august i valgåret.

Valgkort

Hva er et valgkort? Når skal jeg bruke det?
Et valgkort inneholder personlig informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. De fleste velgerne i kommunen får valgkortet for kommunestyre- og fylkestingsvalget digitalt i stedet for på papir i postkassen. I begynnelsen av august får du en SMS med lenke til valgkortet. Lenken viser til din digitale postkasse hvis du bruker Digipost eller e-Boks. Hvis du ikke har digital postkasse får du valgkortet ditt på en personlig side på valg.no.

Når får jeg tilsendt valgkort?
Bergen kommune sender i år (2019) ut digitale valgkort. Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har oppdatert din kontaktinformasjon i registeret vil du få tilsendt valgkort i posten som vanlig

Hva gjør jeg om jeg ikke får tilsendt valgkort eller om jeg har mistet det?
Du trenger ikke valgkort for å stemme, men dersom du ønsker det, kan du få et nytt. Kontakt valgorganisasjonen ved Bystyrets kontor.

Hva gjør jeg om opplysningene på valgkortet ikke er korrekte?
Kontakt valgorganisasjonen ved Bystyrets kontor.


Legitimasjon

Hvorfor må jeg vise legitimasjon når jeg stemmer?
Krav om legitimasjon ble innført i 2007.
Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?
Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • bilde av deg

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus, fengsel eller lignende, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte identiteten din. Da må den ansatte vise legitimasjon.


Forhåndsstemming

Jeg er stemmeberettiget i Bergen, men på grunn av reise må jeg avlegge forhåndstemme et annet sted. Hvordan får jeg tak i stemmesedler for Bergen kommune?
Så snart partilistene er godkjent i juni, vil disse bli tilgjengelig på nettet. Utskrift av disse vil være gyldig stemmeseddel. De trykte stemmesedlene (som gir deg muligheter til å rette på seddelen) vil ikke være tilgjengelig før i månedsskifte juli/august.
Når den første forhåndsstemmingen starter 1. juli, vil det være spesielle stemmesedler med liste over partinavn tilgjengelig i alle forhåndsstemmelokaler i hele landet. På denne seddelen setter du kryss for det partiet du skal stemme på.

Hvordan foregår forhåndstemming?

 • Forhåndsstemming i egen kommune.
  Når du forhåndsstemmer i den kommunen du er manntallsført, foregår stemmegivningen på akkurat samme måte som når du stemmer på valgdagen.
  Du henter dine stemmesedler til henholdsvis kommunestyrevalget (rosa) og fylkestingsvalget (blå) i avlukket, går til avkrysserbordet, viser legitimasjon og valgkort og får stempel på stemmesedlene dine før du legger dem i valgurnen.
 • Forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført.
  Du henter dine stemmesedler til henholdsvis kommunestyrevalget (rosa) og fylkestingsvalget (blå) i avlukket, går til avkrysserbordet, viser legitimasjon og valgkort og får stempel på stemmesedlene.
  Deretter får du en stemmeseddelkonvolutt som du legger stemmesedlene dine i, og limer igjen.
  Valgmedarbeideren legger stemmeseddelkonvolutten din sammen med valgkortet ditt i en omslagskonvolutt. Denne omslagskonvoluttene skal du legge i valgurnen.
  Omslagskonvolutten sendes til valgstyret i den kommunen du er manntallsført.
  Der blir du krysset av i manntallet og valgkortet ditt blir skilt fra stemmeseddelkonvolutten. Stemmeseddelkonvolutten din legges i en urne som åpnes valgdagen. Da blir alle stemmeseddelkonvoluttene åpnet, og opptelling av stemmene starter.

Hvordan avlegge stemme om jeg er for syk til å ta meg til et valglokale?
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme til stemmelokalet verken til forhåndsstemming eller på valgdagen, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, f.eks. hjemme.

Søknadsfristen er onsdag i uken før valgdagen. Send søknad til valgorganisasjonen ved Bystyrets kontor, eller ta kontakt via e-post eller telefon 55 56 64 04.

Når kan jeg forhåndstemme?
Du kan forhåndsstemme i Bergen i perioden fra 1. juli til fredag før valgdagen.
I perioden 1. juli til 10. august vil de vanlige stemmesedlene ikke være tilgjengelig. Da bruker du lister hvor du krysser av for hvilket parti du vil stemme på. I denne perioden kan du KUN stemme hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Fra 10. august vil alle stemmesedler være ferdig trykket. Ved å følge med her på nettet og annonsering i pressen, vil du få informasjon om hvor i Bergen kommune det er mulig å forhåndsstemme og åpningstider for disse. Se også på valglokaler.no.

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli. Husk å stemme så tidlig at stemmen rekker fram til kommunen din.

Retting av stemmesedler

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget har hver sin stemmeseddel. Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmesedlene.Ved kommunestyrevalget kan du gjøre følgende endringer på stemmeseddelen (rosa seddel):

 • Gi personstemme ved å sette kryss i ruten foran navnet. Du kan gi personstemme til så mange kandidater som du vil.
 • Skrive kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Dette kalles å gi personstemmer, også kalt "slengere". Vær oppmerksom på at når du gir personstemmer til kandidater fra andre partier/grupper, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet/gruppen. Verdien av stemmen din for det partiet/gruppen du stemmer på, blir tilsvarende redusert.

Ved fylkestingsvalget kan du gjøre følgende endringer (blå seddel):

 • Gi personstemme ved å sette kryss i ruten foran navnet. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen! Stemmen din vil ikke bli forkastet selv om du gjør feil, men rettingen blir da ikke tatt til følge. Se også informasjon på valg.no

Hjelp i stemmeavlukket

Dersom du har behov for hjelp i stemmeavlukket, kan du få det av en av valgfunksjonærene. I helt spesielle tilfeller (alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming) kan du få peke ut din egen hjelper i tillegg til valgfunksjonæren.

Stemmegiving på valgdagen

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?
På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du er manntallsført, dvs den kommunen som folkeregisteret hadde registrert deg som bosatt i, 30. juni i valgåret.
Her kan du stemme på valgdagen i Bergen.

På valgkortet ditt vil det stå adresse og åpningstid for valglokalet i den stemmekretsen du tilhører, men du kan fritt velge å stemme i det valglokalet i kommunen som passer deg best.

Alle velgere må vise legitimasjon for å få stemme. Ta også med valgkort - det sparer deg for tid i valglokalet.

Hvordan stemmer jeg i valglokalet på valgdagen?

 1. Gå til avlukket og finn stemmesedlene du vil bruke
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene
 3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke brukes konvolutt eller noe omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til avkrysserbordet og bli registrert i manntallet.
 5. En valgfunksjonær stempler utsiden av stemmesedlene dine.
 6. Legg selv de stemplede stemmesedlene i urnen.

Videre på internett

Vedlegg

Valglokalene

Her stemmer du på valgdagen 9. september i Bergen.