Manntall

Har du bodd lenge utenfor Norge kan det være at du ikke står i manntallet. For å stemme ved valget må du stå oppført i manntallet.

Manntallet er et uttrekk fra folkeregisteret.  Du vil stå oppført i manntallet i den kommunen du hadde din folkeregistrerte adresse 30. juni i valgåret.

Bergen kommunes manntall for Bergen kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i Innbyggerservice, Kaigaten 4, den 12. juli. Her kan du undersøke om du er oppført i manntallet.

Står du ikke i manntallet, kan du klage:

1. Når en er utelatt eller feilført i manntallet i kommunen, kan en kreve at valgstyret retter opp feilen.
2. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
3. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Krav om retting i manntallet sendes til:

Valget, Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 Bergen

eller valg@bergen.kommune.no.