Bystyremøte
Totalt 11 partier vil være representert i bystyret 2019-2023.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Bystyret som ble dannet for perioden 2019-2023

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode 2019-2023:

(Tallet i parantes er endring fra forrige periode, 2015-2019.)

 • Høyre: 14 representanter (-1)
 • Arbeiderpartiet: 13 representanter (-13)
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 11 representanter (+11)
 • Miljøpartiet De Grønne: 7 representanter (+3)
 • Sosialistisk Venstreparti: 6 representanter (+1)
 • Senterpartiet: 4 representanter (+3)
 • Rødt: 3 representanter (+1)
 • Fremskrittspartiet: 3 representanter (-3)
 • Venstre: 3 representanter (-1)
 • Kristelig Folkeparti: 2 representanter (-2)
 • Pensjonistpartiet: 1 representanter (+1)

Navn på kandidatene

Komplett liste med rangering av kandidatene som er valgt inn for hvert parti, kan lastes ned her: 

(Listen med kandidatkåring under vedlegg: Kandidatene som er merket med to stjerner, er de som vil sitte i det nye bystyret. Vararepresentantene er merket med én stjerne).

Konstituerende møte

Det nye bystyret vil ha sitt første møte 30. oktober.

Videre på internett

Vedlegg