Viktige datoer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgloven har faste frister for gjennomføringen av valg. I tillegg skal valgstyret selv beslutte enkelte frister i valggjennomføringen. Her kan du se hvilke frister valgstyret i Bergen har vedtatt.

2. mai: Frist for å kreve fritak fra listeforslag

25. mai: Frist for å kreve et eksemplar av manntallet, eller uttrekk av manntallet

25. mai: Frist for å kreve et antall stemmesedler 

3. juli: Tidligstemming åpner

10. august: Ordinær forhåndsstemming åpner

6. september: Frist for å søke om ambulerende stemmegivning

11. september: Valgdag