Legger handlingsplan mot åpne rusområder på høring

Hovedmålet med handlingsplanen er å øke den samlede innsatsen for å avvikle åpne rusområder og forhindre at det oppstår nye rusbelastede byrom.

Annonseringsdato: 29. juni 2024
Frist for innspill: 25. august 2024

Slik gir du innspill

Her kan du komme med høringsinnspill (pålogging med BankID)
Du kan sende innspill på vegne av deg selv og organisasjosnr.
Høringsfrist er 25. august 2024

Plandokument

Høringsutkastet leser du her

Fire satsingsområder

Planen har fire hovedinnsatsområder: 

  • Orden og trygghet i byrommene 
  • Mer positiv aktivitet i byrommene 
  • Økt renhold 
  • Mer hjelp og bistand til personer i rusmiljøene

Les byrådssaken og dokumentene her
 
SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 27. juni