Holen skole

Holen skole oversiktsbilde tatt fra toppen av kollen og nedover
Bilde: Øystein Klakegg

Holen skole er en barne- og ungdomsskole med 650 elever. Anlegget ligger godt terrenget med sammensatte volumer som trapper seg oppover i landskapet med hele 22 meters høydeforskjell, og har en idrettshall plassert under bakken. I de gjennomgående oppholdssonene kan man bevege seg inn og ut av bygget, samt over og under bakken. Eksisterende barneskole fra 50-tallet er rehabilitert og innlemmet i skoleanlegget

Vær bevisst omgivelsene

Hovedgrepet i prosjektet er to tverrforbindelser gjennom bygget som formilder kontakt med det omkringliggende nabolaget, og forhindrer at bygningsmassen blir en barriere i området. Skolen bindes sammen vertikalt av en indre og ytre allmenning som gir kontakt mellom de mange etasjene i bygget og knytter seg til skolens viktigste fellesrom. Det er lett å bevege seg gjennom skolen både ute og inne, og man kan trille trappeløst hele veien opp til utearealene på toppen, samtidig med at takarealene er åpne og tilgjengelige for alle og hele nabolaget

Holen skole - bilde nedenfra opp den grønne allemnningen
Bilde: Øystein Klakegg

Bygg i tett kontakt med terrenget

Farge- og materialbruken i fasaden skaper en egen identitet for skolen, der læringsarenaene har en kombinasjon av trekledning og vertikale spiler i metall for å oppnå en variert skalavirkning. Fellesfunksjonene som bibliotek, auditorium, idrettshall, musikk og kantine er utformet i en lys platekledning, og formidler byggets innhold utad. Disse knytter også nybygget til det vernede rehabiliterte barneskolebygget.

 

Holen skole med gjennomgang i Jacob Larsens gate
Bilde: Øystein Klakegg

Skap gode romlige sammenhenger

For å binde sammen ulike nivåene utendørs på nedre skoleplass på en universell utformet måte, er det etablert en sneglehusformet «lekerampe» som ivaretar tilkomsten samtidig som rampen er tilknyttet ulike lekefunksjoner. Sitteamfi, klatrenett, sklier og trapp er lagt inntil rampen og disser, klatretau og utstyrsbod plassert under. Rampen fungerer også som et sekundært takoverbygg, og rundturen og helningen innbyr til lek, løping og aktivitet.

Nedre skoleplass med lekerampe
Bilde: Øverst: Øystein Klakegg . Illustrasjon nederst: Arkitektgruppen Cubus/HUS arkitekter

Planlegg områder med tydelige og ambisiøse strategier for å minimere energi- og ressursbruk

Skolen er bygget med høye miljøambisjoner som et nesten nullenergibygg (nNeb), BREEAM NOR Excellent sertifisering og gjennomført med fossilfri byggeplass.

Skolens takterrasse har spektakulær utsikt over byfjorden og fjellene. Her er etablert grønne arealer med nyttevekster som rabarbra, gressløk, jordbær og bærbusker. Andre takflater har sedumtak og solcellepaneler.

Holens skoles grønne takhage
Bilde: Øystein Klakegg