Råd

Hvordan planlegge et godt utemiljø for skoler som gir fine hverdagsopplevelser for lek og læring? Byarkitekten gir her noen arkitektoniske råd for å skape vakre, fremtidsrettede og robuste utemiljø.

Hvorfor velge tre som byggemateriale? Byarkitekten oppfordrer til mer bruk av tre i bygde omgivelser. Her kan du lese om treets mange fordeler for klima, natur og mennesker.

Hvordan bygge nytt og tilpasset i eksisterende småhusområder? Her får du noen gode råd fra Byarkitekten om skånsom fortetting, med utgangspunkt i flere nye prosjekter i Bergen.

Hvordan sikre arkitektonisk kvalitet og helhetlig utforming i store planområder? En formingsveileder kan være et nyttig planverktøy. Her finner du råd fra Byarkitekten om hva en formingsveileder bør inneholde.

Hvordan kan skolen fungere som et hjerte i nærmiljøet? Byarkitekten har utarbeidet noen gode råd om hvordan skolens utforming og lokalisering kan gjøre skolen til en attraktiv og aktiv møteplass for nabolaget.

Hvordan finne veien gjennom bygg og utearealer? Dette er Byarkitektens råd om hvordan arkitektonisk utforming kan bidra til å skape en by der det er lett for alle å orientere seg.

Hvordan skape mer sosialt bærekraftige boliger og nabolag? Her får du noen gode råd fra Byarkitekten om hvordan du kan planlegge for gode fellesskapsløsninger og inkluderende nabolag.