Mål for byen

Forbilledlig og nyskapende arkitektur skal styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt.

Hvert enkelt bygg og byrom skal bidra til en vakker, særpreget, inkluderende, og grønn by.

Illustrasjonen gir en oversikt av arkitektur og byformingsstrategien, arkitektur +. Bildet viser de fire målene: vakker, særpreget, inkluderende og grønn, og hvordan de 8 prinsippene er koblet til disse målene. Prinsipp 1 og 2 tilhører Vakker. Prinsipp 3 og 4 tilhører Særpreget, Prinsipp 5 og 6 tilhører Inkluderende og Prinsipp 7 og 8 tilhører Grønn.

Forbilledlig og nyskapende arkitektur skal styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt.

Hvert enkelt bygg og byrom bidrar til en vakker særpreget inkluderende og grønn by.

4 Mål for byen

En vakker by

En vakker by

Vakre bo- og byomgivelser bidrar til stolthet, trivsel og livskvalitet. Estetikk handler om sanselige opplevelser og visuelle kvaliteter som skaper et helhetlig inntrykk. Vakre omgivelser bør utformes ut ifra et helhetlig konsept og gi gode opplevelser for alle sanser.

Vis mer
Side av en bygning

En særpreget by

En særpreget by

I Bergen kan ulike tiders arkitektoniske stilretninger og byplaner leses tydelig i bylandskapet. Disse har skapt en by i tett kontakt med naturen, og med et mangfold av unike bygningsmiljøer. Ny arkitektur skal ivareta byens særegne samspill med landskapet, styrke den lokale egenart, og tilføre nye kvaliteter til byomgivelsene.

Vis mer
Små fargerike hus

En inkluderende by

En inkluderende by

Måten vi organiserer, utformer, og bruker bygg og byrom kan invitere, inkludere og inspirere alle til å være aktive og deltakende mennesker i samfunnet. Ny arkitektur skal bidra til å skape sosialt bærekraftig nabolag med høy bokvalitet for alle, og stimulere til byliv i gater og byrom.

Vis mer
Mennesker rundt et spisebord

En grønn by

En grønn by

Det grønne skiftet er vår generasjons største oppgave. Hvert enkelt bygg og byrom skal bidra til en endringsdyktig by med lav energi- og ressursbruk. Dette gjøres ved å velge tydelige og ambisiøse miljøstrategier. Man må prioritere fleksible og innovative bygg, velge varige og miljøvennlige materialer, optimalisere arealbruk og styrke blågrønne strukturer.

Vis mer
Skråtak på leilighetkomplekser