Filter

Temaer

  Prinsipp i Arkitekturstrategien:
  Vakker:
 • Særpreget:
 • Inkluderende:
 • Grønn:

Prosjekter

  Prosjekttyper:

Eksempelsamling

Denne eksempelsamlingen viser prosjekter med gode arkitektoniske kvaliteter som bygger opp under arkitekturstrategiens mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Prosjektene oppfyller flere av arkitekturstrategiens

åtte prinsipper for utforming av bygg og byrom. Eksemplene kan sorteres etter strategiens prinsipper og prosjekttyper, og eksempelsamlingen vil løpende bli utvidet med flere gode eksempler.

Filter

  Prinsipp i Arkitekturstrategien:
  Vakker:
 • Særpreget:
 • Inkluderende:
 • Grønn:
  Prosjekttyper: