Bakgrunn

Vårt mål med denne strategien er at arkitektur skal være et sentralt verktøy for å styrke Bergen som en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Vi kaller denne satsingen Arkitektur +.

Bergen må utvikles som kompakt by med utgangspunkt i byens unike kvaliteter og særpreg, med mål om å skape et bærekraftig bysamfunn.

Bergensarkitekturen har gjennom historien bidratt til byens særegne identitet. Arkitektur skal fortsette å ivareta og videreutvikle dette særpreget, både for byen som helhet og i de ulike bydelene.

Arkitektur-og byformingsstrategien skal fungere som en forutsigbar felles plattform og diskusjonsgrunnlag i utviklingen, vurderingen og godkjennelsen av prosjekter.

Arkitekturens betydning for mennesker og samfunn er utgangspunkt for Arkitektur- og byformingsstrategien. Strategien oppmuntrer til å bruke arkitektur som verktøy for en god utvikling av bysamfunnet.

Hvordan virker arkitektur på oss alle i hverdagen? I denne filmen får du høre om hvordan kvaliteten i omgivelsene oppleves av de som bruker byggene og utearealene.

I denne filmen forteller byarkitekt Maria Molden hvordan arkitektur kan bidra til en by som er endringsdyktig på en bærekraftig måte.