Næringsbygg Jonsvollskvartalet

bilde fra innenfra atriet
Bilde: Øystein Klakegg

Nybygget for Sparebanken Vest i Bergen sentrum har et klart konsept med noen få og tydelige hovedgrep. Disse grepene har gitt bygget sin ryggrad og sitt DNA. Et av grepene er et sentralt plassert indre fellesrom.

Skap gode romlige sammenhenger

Det lyse og åpne atriet gir rom for fellesskapet mellom brukerne av bygget der livet i bygget blir synlig. Det skaper god visuell kontakt mellom etasjene, og det blir interessant og opplevelsesrikt å bevege seg i trappene og på galleriene.

Bilde fra inne i atriet
Bilde: Øystein Klakegg

Skap rom som inspirerer

I fellesrommet er det brukt naturmaterialer som tre og marmor, og trappeløp og etasjeskiller er gitt en skulpturell utforming som gir rommet en sterk karakter.

Bilde fra inne i atriet
Bilde: Øystein Klakegg

Stimuler alle sanser

Det store sentrale atriet strekker seg over seks etasjer, der utnyttelsen av dagslyset er med på å gi en storslått romopplevelse. Dette gjør at rommet endrer karakter i løpet av døgnet. Det er lagt spesielt vekt på den akustiske romopplevelsen, noe som er viktig i et bygg der alle etasjene åpner seg mot atriet.

Bilde av inne i atriet
Bilde: Øystein Klakegg

Bygg opp under en aktiv bruk av publikumsrettede arealer

Jonsvollskvartalet ligger som en del av byens kulturakse fra sentrum til Verftet, med mye gangtrafikk som passerer forbi. Byggets kantine, som også benyttes som utleielokaler, er lagt mot hjørnet på bakkeplanet med store vindusflater som skaper god kontakt mellom inne og ute.

bilde av fasaden
Bilde: Øystein Klakegg

Prioriter variasjon og kvalitet i fasader

Fasaden er bygget opp i flere lag. Glasset i den ytre delen bukter seg bortover og skaper et spill og danner et relieff til fasaden. Det speiler himmelens varierende lys, og fasaden forandrer seg gjennom døgnet og med værets skiftninger.

I 1 etasje mot gågaten Jonsvollsgaten er det integrert kunstnerisk utsmykning og belysning i fasaden som skaper variasjon og bidrar til fotgjengernes opplevelser på bakkeplan.

Bilde av fasaden/eksteriør
Bilde: Øystein Klakegg