Selegrend borettslag

bilde av byggene sett fra avstand (eksteriør)
Bilde: Arkitektgruppen Cubus

Dette boligområdet er et viktig forbildeprosjekt på alternativ boligbygging i Bergen, med sterkt fokus på blant annet brukermedvirkning. Et viktig konsept er at husene er plassert slik at alle har sine private områder, samtidig som fellesarealene er tilrettelagt slik at de oppfordrer til kontakt mellom naboene. Boligene ble bygget rundt en eldre gård. Våningshuset og løen ligger fremdeles inne i området og løen er blitt omgjort til grendehus.

Styrk teppebyen

Bebyggelsen er utformet slik at taklandskapet reflekterer den underliggende topografien, og dermed former et bebyggelsesteppe som følger terrenget.

Bilde av borettslaget sett fra avstand
Bilde: Arkitektgruppen Cubus

Skap tett kontakt mellom bebyggelse og grønne byrom

Bygningene er sammensatt på en måte som både danner intime smau og definerer felles grønne uterom. Dette danner et bomiljø i nær kontakt med landskapet, trær og vegetasjon.

flyfoto
Bilde: Christine Hvidsten

Bygg i tett kontakt med terrenget

Rekkehusene er plassert i tett kontakt med terrenget i en vestlandsk klyngetuntradisjon, og ligger rundt et gammelt gårdstun som gir identitet og tidsdybde til boligområdet.

Sett fra bakkeplan med gammel løe i forkant - foran boligene
Bilde: Arkitektgruppen Cubus