Wergeland hageby

Wergelandsaléen boligfprosjekt sett fra gårdsrommet

I Wergelandsallèen nær Bybanestoppet på Wergeland er to eneboliger revet og erstattet med fem flermannsboliger med til sammen 11 boenheter. Prosjektet er et godt eksempel på stedstilpasset fortetting i et etablert villaområder.

Vær bevisst omgivelsene

Prosjektet har gjennom en blanding av rekkehus og leilighetsbygg skapt en variasjon og en opplevelsesrikdom med bygninger i ulik størrelse og form, med smale smau og passasjer mellom, tilpasset de lokale takformene. Dette gjør at prosjektet innordner seg i nabolaget ved at det er brukt boligtypologier som spiller sammen med omgivelsene.

oversiktskisse av prosjektet sett fra fugleperspektiv
Bilde: Tag arkitekter/ Sweco architects

Skap tett kontakt mellom bebyggelse og landskap

Tomten er ganske unik i det at man her har utsikt til tre av Bergens syv fjell. Dette er hensyntatt i planleggingen - fra flere rom har man utsikt mot fjellene, og utsikten er nennsomt rammet inn.

Utsiktsvindu på baderom, takterrasser og karnapper er elementer som går igjen i alle hus,  og beriker bygningenes møte med himmelen. 

 

utsikt til byfjellene gjennom et vindu i 2 etasje
Bilde: Domantas Stukas

Bygg i tett kontakt med terrenget

Boligene er plassert på ulike nivåer, slik at gesimshøyden holdes nede, og bygningskroppene ligger fint i terrenget.

Husene har fått tematiske navn; Gatehuset, Langhuset og Hagehusene som gjenspeiler byggenes plassering på tomten. 

Det er felles sykkelparkering i prosjektets ankomstsone vendt mot gaten med tilknyttet verksted og et lite kjøkken. Det er parkeringskjeller under deler av bebyggelsen.

prosjektet sett fra gaten med sykkelparkering og verksted i 1 etasje
Bilde: Domantas Stukas

Utform bebyggelsen i en skala som er tilpasset omgivelsene

Prosjektet tar utgangspunkt i en rekkehustypologi som er  lettere å innpasse i skala og volum i eksisterende boligområder enn den mer generelle blokkbebyggelsen man som ofte ser eksempel på langs Bybanetraséen. 

Husene henvender seg mot en felles bakgård med drivhus, lekeplass og uteoppholdsplass.  Adkomsten fra gaten til gårdstunet er smal, og inspirert av de bergenske smauene.

fra bakgården med drivhus og bilde  fra "smauet"
Bilde: Domantas Stukas