Svartavatnet
Gullfjellet og byfjellene rommer store deler av Bergens drikkevannsforsyning. Her fra Svartavatnet
Bilde: Arne Rolland

Ta vare på naturen og drikkevannskildene når du går på tur

Restriksjonene i deler av byfjellene og Gullfjellet er et av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre. Det er også andre hensyn å ta når du ferdes ute i naturen.

Kart (Google) med grenser for nedbørsfelt til drikkevann. 

Mange har oppdaget gleden over å bevege seg ute i naturen, og når flere er ute i naturen er det noen hensyn det er viktig at man tar:

drikkevann
Ta vare på drikkevannet vårt!
Bilde: Bergen Vann

Informasjonstavler om restriksjoner i drikkevannsområdet

Det er ingen begrensinger på alminnelig ferdsel, men noen aktiviteter er ikke forenlig med vannforsyningen.

Dette gjelder aktiviteter som bading, fisking, bruk av båt, ferdsel med hest, telting, camping og overnatting i hengekøye. Skiltene informerer om at du går inn og ut av tilsigsfeltene.

Vi ønsker alle fine turopplevelser - og husk at vann fra hele vanntilsigsfeltet over tid vil ende opp i vannkildene.

Mer informasjon