benker i fjellet
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Byfjellstandard

Byfjellstandard er en standard for utforming av utstyr og tilretteleggingstiltak for friluftsliv i Bergen.

Standarden ble utarbeidet av Kompas As på oppdrag for tidligere Grønn etat (nå Bymiljøetaten), og er utarbeidet i samarbeid med Bergens Skog- og Træplantingsselskap og Bergen Turlag. I friluftsområder med stor trafikk er det behov for tilrettelegging for ferdsel, aktiviteter og opphold. For å få en enhetlig standard på det som anlegges og for å kunne gi publikum en veiledning på hvordan det kan bygges, er det utarbeidet tegninger av ulike elementer som det pleier å være behov for.

Tegningene er laget som standardtegninger og må tilpasses stedelige forhold både ved dimensjonering, plassering og valg av materialer. For at utstyret skal holde lengst mulig anbefales materialer av kjerneved av tettvokst furu, osp, eik eller lerk. Materialer til treveger, tretrapper, klopper og lignende er ikke forutsatt overflatebehandlet, mens benker, bord, skilttavler og gapahuker er forutsatt impregnert og fargesatt.

Last ned tegninger: