Gå tilbake til:
Du er her:

Oversikt over byfjellene i Bergen

Byfjellene i Bergen byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv for allmennheten. Hvilke fjell inngår i de syv fjell og i byfjellene sør, vest og sentralt?

Søk om kjøretillatelse i byfjellene

Motorferdsel i byfjellene er forbudt. Ved behov for transport av tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen og Eidsvåg-Sandviken (Munkebotn).

Leie byfjellene til arrangement

Ønsker du å holde et arrangement i byfjellene? Da må du søke til Bymiljøetaten.

Motorferdsel i byfjell, utmark og vassdrag

Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i byfjellene eller annen utmark, må du søke kommunen om tillatelse. For vannskuter er det egne retningslinjer.