RSS

Leie byfjellene til arrangement

Ønsker du å holde et arrangement i byfjellene? Da må du søke til Bymiljøetaten.

Søk om kjøretillatelse i byfjellene

Motorferdsel i byfjellene er forbudt. Ved behov for transport av tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen og Eidsvåg-Sandviken (Munkebotn).

Motorferdsel i byfjell, utmark og vassdrag

Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i byfjellene eller annen utmark, må du søke kommunen om tillatelse. For vannskuter er det egne retningslinjer.