RSS

Forvaltning

Byfjellsrådet

Byfjellsrådet er et faglig samordningsorgan for myndigheter med ansvar og interesser i byfjellene, og andre aktører med interesser i byfjellene. Rådet ble etablert 4. september 2001.

Slik forvaltes byfjellene

Byfjellene har blant annet et byfjellsråd og en egen byfjellsforvalter.