Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Botanisk undersøkelse av Byfjellene i Bergen 2002

Sommeren og høsten 2001 ble det gjennomført en botanisk undersøkelse av områdene innenfor plangrense til "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" .

Bruksplan for Fløyenområdet 2003

Bruksplan for Fløyen har til hensikt å vise hvordan Bergen kommune mener at Fløyen, som kanskje byens viktigste friluftsområde, skal forvaltes.

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Vest 2003

I forbindelse med utarbeiding av forslag til Forvaltningsplan for Byfjellene Vest utarbeidet Byantikvaren et kulturminnegrunnlag for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest 2005

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest er første oppfølger av plan for sentrale byfjell vedtatt høsten 2000.

Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell 2007

I forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene sør - Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet ble det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord ble det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Nord 2010

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren i forbindelse med forvaltningsplan for Byfjellene Nord.

Forvaltningsplan for Byfjellene sør

Forvaltningsplan for Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet ble vedtatt i bystyret 28. november 2011.

Forvaltningsplan for byfjellene nord

Forvaltningsplan for Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken ble vedtatt i bystyret 16.november 2016.