Botanisk undersøkelse av Byfjellene i Bergen 2002

Sommeren og høsten 2001 ble det gjennomført en botanisk undersøkelse av områdene innenfor plangrense til "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" .

På oppdrag fra Bergen Kommune foretok botaniker Bjørn Moe en kartlegging av floraen i felt.

Vedlegg