Bruksplan for Fløyenområdet 2003

Bruksplan for Fløyen har til hensikt å vise hvordan Bergen kommune mener at Fløyen, som kanskje byens viktigste friluftsområde, skal forvaltes.

Planområdet er avgrenset av Storediket og Blåmanen i øst, byfjellsgrensen i vest, Skredderdalen i nord og Søre Midtfjellet - Knatten i sør. Planen ble vedtatt av Bergen bystyre 29.09.03.

Vedlegg