informasjonstavle for Byfjellene
Bilde: Kari Ingvaldsen

Forvaltningsplan for byfjellene, del 2 (år 2000)

Forvaltningsplan for byfjellene, del 2 er en oppfølging av del 1 fra 1995. Planen vedrører byfjellene øst og vest for Bergensdalen.

Forvaltningsplanen behandler to hovedproblemstillinger: 
1)    hvor bør en langsiktig grense mellom byen og byfjellene ligge,
2)    hvordan skal forholdet mellom ulike brukerinteresser og forholdet mellom brukerinteresser og verneinteresser balanseres i byfjellene

Vedlagt planen er en side med rettelser som er oppdaget i etterkant av trykking av planen.