Tellavikafjellet
Tellavikafjellet
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Forvaltningsplan for byfjellene nord

Forvaltningsplan for Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken ble vedtatt i bystyret 16.november 2016.

Området er dermed innlemmet i forvaltningsplaner for byfjellene og omtales i denne forbindelse nå som Byfjellene nord.

Planen beskriver området nærmere og tar opp tema som geografi, natur- og landskapskvaliteter, kulturminner, landbruket og friluftsliv, fysisk aktivitet, tekniske inngrep, samt eiendoms- og adkomstforhold.

Planen omhandler også en langsiktig byfjellsgrense, forvaltningsmessige utfordringer og retningslinjer for fremtidig forvaltning.

Vedlegg