Bjørnevatnet i Fana
Bjørnevatnet i Fana
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Forvaltningsplan for Byfjellene sør

Forvaltningsplan for Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet ble vedtatt i bystyret 28. november 2011.

Området er dermed innlemmet i forvaltningsplaner for byfjellene og omtales i denne forbindelse nå som Byfjellene sør, delområde 1.

Vi gjør oppmerksom på at utgaven som kan lastes ned er høringsutkast og ikke endelig vedtatt plan. Det endelige vedtaket i bystyret er også vedlagt på siden.

Vedlegg