Forvaltningsplan for Byfjellene Vest 2005

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest er første oppfølger av plan for sentrale byfjell vedtatt høsten 2000.

Planen inneholder forslag til byfjellsgrense og inndeling av planområdet i en brukssone og en vernesone. Planen omhandler videre tema som natur, landskap, kulturminner m.m.

Vi gjør oppmerksom på at utgaven som kan lastes ned er høringsutkast og ikke endelig vedtatt plan. Det endelige vedtaket i bystyret er også vedlagt på siden.

Vedlegg