Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell 2007

I forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene sør - Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet ble det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Arbeidet er utført i henhold til Direktoratets håndbøker for denne type kartlegginger. Utredningen er utført av Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag fra tidligere Grønn etat. (nå Bymiljøetaten).

Vedlegg