RSS

Har du et spennende prosjekt? Søk om støtte til bærekraftig næringsutvikling

Det er fremdeles mulighet å søke midler til bærekraftig næringsutvikling. Søk innen 31. desember.

Et lite kjøp med stor betydning

I blåst og regn med favnen full av blomster markerte Bergen kommune starten på Fairtradeuken. For du visste kanskje at Bergen er en fairtradeby?

Spiller med rettferdig fotball

I fotball kan det oppstå skitne taklinger. Ballene som Bergen kommune kjøper inn er i alle fall produsert på rettferdig måte. Se film om hvordan vi jobber med etisk og rettferdig handel.

Bli kjent med rapporter og planer

Bak arbeidet med etisk handel og Fairtrade i Bergen ligger det strategier og planer vedtatt av bystyret, internasjonale retningslinjer og nasjonale lover.

Fairtradebyen Bergen er på Facebook!

Følg og lik Facebook-siden for å holde deg oppdatert på arrangement og annet som skjer i fairtradebyen Bergen.