Mann drikker fairtrademerket kaffe.
ETISKE VALG: Gjennom valgene kommuner, bedrifter og hver enkelt gjør kan vi bidra til etisk og rettferdig handel.
Bilde: JAKUB KALISZEWSKI

Hva gjør Bergen for fairtrade og etisk handel?

Næringslivet er globalt og handel kan bidra til viktige samfunnsverdier. Gjennom handel kan vi sørge for trygge arbeidsvilkår, bedre miljø og samfunnsforhold.

Det er en økende bevissthet rundt næringslivets påvirkning, og dermed også hvilket ansvar og muligheter som følger med. Mange tar her en aktiv rolle og i Bergen er det flere selskaper og organisasjoner som er opptatt av dette.

Viktig ansvar som offentlig aktør

Som offentlig aktør har kommunen et særlig ansvar. Bergen kommune er medlem av Etisk Handel Norge og Transparency International Norge, og setter fokus på etiske anskaffelser, grønn og bærekraftig næringsutvikling, og arbeid med korrupsjon, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Bergen kommune vil bringe dette arbeidet videre. Strategi for etisk og rettferdig handel ser på ansvar, muligheter og samarbeid for bærekraftig næringsutvikling i Bergen. Ved å samle ressurser og mennesker vil kommunen legge til rette for en aktiv fairtradeby. Det vil også styrke lokalt næringsliv som er avhengig av omgivelsene de investerer i og handler med.

Fire satsingsområder

Å ta hensyn til samfunn og miljø, vil derfor skape nye muligheter for selskaper, også i framtiden. Strategien støtter opp under kommunens bærekraft- og næringspolitikk, våre forpliktelser for FNs bærekraftsmål og prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Den har en kombinasjon av mål og virkemidler under fire satsingsområder.

1. Bergen – en aktiv fairtradeby. 
Bergen kommune vil arbeide for å oppnå Fairtrade-status. En slik status vil legge grunnlag for å fremme etisk og rettferdig handel internt i kommunen, i næringslivet og overfor byens innbyggere.

2. Ansvar – respekt for menneskerettigheter. 
Bergen kommune vil respektere menneskerettighetene gjennom egen handel, og samtidig øke forståelsen og kunnskapen om næringslivets ansvar.

3. Muligheter – ansvarlig næringsutvikling. 
Bergen kommune vil skape muligheter for innovasjon og stimulere byens næringsliv til å ta et aktivt ansvar gjennom ulike tilskuddsordninger.

4. Samarbeid – internt og eksternt. 
Bergen kommune vil samle ressurser og skape et aktivt og bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel i Bergen.